Atragere fonduri nerambursabile PNDL

0
186

Municipiul Sebeș atrage fonduri nerambursabile de peste 2 milioane treisute de mii de euro

În urma demersurilor inițiate de către Primarul Dorin Nistor Municipiul Sebeș a primit finanțare nerambursabilă pentru două cereri de finanțare prin Programul Națonal de Dezvoltare Locală gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene:
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE, SAT RĂHĂU, MUNICIPIUL SEBEȘ – finanțare nerambursabilă de 8.096.316 lei.
Investiția presupune realizarea rețelei de canalizare cu o lungime de 14.790 m în localitatea aparținătoare Răhău.
În privința importanței investiției amintim că la momentul actual în localitatea Răhău nu există sistem de canalizare deși funcționează un sistem de alimentare cu apă centralizat care a fost pus în funcţiune în luna octombrie 2016.
Folosirea sistemului de alimentare cu apă de către cetăţeni conduce la formarea unor debite însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare şi epurare corespunzătoare a acestor ape, va genera impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe specifice acestor ape.
Astfel, aceşti factori ar putea contribui la deteriorarea stării de sănătate şi ar facilita apariţia de epidemii de boli infecţioase precum şi instalarea unor zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul localităţii.
Colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere fără o epurare corespunzătoare mecano-biologică şi terţiară ar contribui la creşterea conţinutului acestora în poluanţi peste limitele admise ţinând seama de gradul de diluţie asigurat.
De asemenea, pentru a se evita construirea în continuare de fose septice în intravilanul localităţii (care ar constitui de asemenea surse potenţiale de poluare pentru mediul înconjurător sau utilizarea modalităţilor enumerate anterior) este necesară şi oportună realizarea reţelei de canalizare si a staţiei de epurare. Staţia de epurare va corespunde cerinţelor actuale din punct de vedere al tehnologiei de epurare cât şi a capacităţii instalate în vederea satisfacerii cerinţelor de calitate ale apei epurate impuse de Compania Naţională Apele Române S.A.
Realizarea tuturor lucrărilor menţionate mai sus reprezintă o abordare integrată în rezolvarea problematicii legate de infrastructura de apă şi canal a localităţii, în concordanţă cu legislaţia în vigoare care impune soluţionarea problemei apelor uzate concomitent cu racordarea populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă.
În vederea protecţiei şi conservării resurselor de apă de suprafaţă, evacuările în aceste ape sunt reglementate prin utilizarea unei abordări combinate prin stabilirea şi implementarea controlului emisiilor, bazat pe cele mai bune tehnici disponibile, sau a valorilor limită importante ale emisiilor ori, în cazul impactului difuz, a controlului şi a celor mai bune practici din punct de vedere al mediului.
Investiţia va contribui la respectarea reglementărilor specifice privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, epurarea apelor uzate urbane, protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţi din surse agricole, evaluarea riscului şi descărcarea de substanţe periculoase în apă.

TRANSFORMARE CLĂDIRI, CENTRALĂ TERMICĂ ȘI DEPOZIT DE CĂRBUNE, ÎN CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ VALEA FRUMOASEI, SEBEȘ – finanțare nerambursabilă de 2.548.984,76 lei.
Arătăm că în municipiul Sebeș (localitate cu mai mult de 32.500 de locuitori) nu există la ora actuală nici o unitate de tip creșă, în ciuda numeroaselor solicitări în acest sens venite din partea familiilor.
De asemenea, locurile existente în grădinițele funcționale sunt insuficiente. Tendința demografică la nivelul municipiului este crescătoare (față de datele Recensământului populației din anul 2011 de la an la an se consemnează creșteri) urmând evoluția bună a economiei și a investițiilor (Sebeșul este orașul din România cu cea mai mare sumă investită/locuitor – investiții străine și naționale). Progresul economic accentuat aduce după sine stabilirea forței de muncă (în majoritate familii tinere0 în municipiu, fapt care accentuează de la an la an cererea de locuri în creșe și grădinițe.
Investiția presupune constuirea unei noi clădiri cu suprafața de 969 mp. Această unitate școlară va putea primi și educa până la 85 de copii, 25 antepreșcolari și 60 preșcolari. Unitatea nou înființată va fi dotată cu aparatură, mobilier, dotări pentru locuri de joacă și dotări aferente PSI.
Având în vedere faptul că mulți copii trebuie să parcurcă distanțe mari pentru a ajunge la grădiniță, aspect coroborat cu multitudinea cererilor din partea cetăţenilor Municipiului Sebeş pentru construirea unei astfel de unităţi in cartierul Valea Frumoasei se impune necesitatea amenajării unei creşe şi a unei grădiniţe, care au misiunea de a oferi servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară. Este avută în vedere multitudinea cererilor din partea cetăţenilor Municipiului Sebeş pentru construirea unei astfel de unităţi în cartierul Valea Frumoasei precum și faptul faptul că în clădirile care urmează a fi transformate în creșă și grădiniță nu a mai fost desfășurată nicio activitate de la trecerea la sistemul de încălzire individual.
Menționăm și existența personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanțare întrucât în zonă funcționează unități de învățământ pedagogic și superior iar la nivelul municipiului există suficient personal calificat.

Compartimentul Comunicare
Municipiul Sebeș