Educația primește finanțare

0
169

O conferință pe tema învățământului dual, dublată de acțiuni concrete pentru îmbunătățirea învățământului tehnic în beneficiul elevilor și tinerilor sunt etape din strategia pentru educație pe care primarul Dorin Nistor o are pentru Sebeș.

Echipa de proiecte din Primăria Municipiului Sebeș a elaborat și a depus o cerere de finanțare, prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiți 10.1, Obiectiv specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de 2.643.685 Euro.

Prin proiect se propune construirea unei clădiri noi și moderne pentru Liceul Tehnologic, care să cuprindă: 34 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 1 laborator de fizică, 1 laborator de mecanică, 1 laborator de chimie, 1 sală profesorală, 1 sală de festivități, 1 sală de sport, realizarea sistemului de încălzire centralizat, amenajarea curții și a terenului aferent liceului, amenajarea terenului de sport în curtea liceului, branșamentele la rețelele de utilități. De noua clădire vor beneficia cei 777 de actuali elevi, urmând ca unitatea școlară să crească până la număr de 900 de elevi.

”Condițiile materiale actuale fac ca procesul de învățământ să fie răspândit în mai multe sedii din părți diferite ale orașului, sălile de clasă sunt necorespunzătoare prin suprafață și dispunere, clădirile sunt vechi și nu mai pot obține avizul de funcționare ISU, insuficiența spațiilor determină învățământul în două schimburi – toate aceste aspecte justifică necesitatea unei construcții noi pentru Liceul Tehnologic” , a declarat primarul Dorin Nistor.

În ciuda cererii tot mai mari de forță de muncă cu calificare în meserii tehnice, infrastructura educațională pe care elevii o au la dispoziție nu corespunde cerințelor unui învățământ modern. Orele de curs se desfășoară în două clădiri situate la distanță considerabilă una de cealaltă: Clădirea A – strada Dorin Pavel nr. 2 și Clădirea B – strada Viilor, nr. 2, în două schimburi, între orele 8 – 14 și 14 – 20. De asemenea, majoritatea spațiilor de învățământ nu corespund cerințelor, oferind spațiu insuficient și impropriu desfășurării activităților de învățământ, nu există suficiente grupuri sociale, iar clădirea nu a fost reabilitată de mai bine de 30 de ani. De asemenea, atelierele destinate pregătirii practice se află într-o altă locație din municipiu.

Transferul zilnic al elevilor și cadrelor didactice între cele trei amplasamente, condițiile precare oferite de clădirile actuale constituie elemente de demotivare și afectează negativ procesul de învățământ. Este evidentă necesitatea construirii unui nou corp de clădire, pe strada Viilor nr. 2, în scopul rezolvării problemei desfășurării activității de învățământ într-un singur schimb, având în vedere faptul că un număr însemnat de elevi sunt domiciliați în comunele învecinate și sunt puși în situația de a aștepta mijloacele de transport în comun până la ora 21, pentru a se deplasa către casă. Un alt argument important este acela al reducerii costurilor de întreținere, întrucât vechile clădiri nu au un randament energetic bun în contextul vechimii imobilelor și instalațiilor de încălzire. În clădirea care se află pe strada Viilor nr. 2, funcționează săli de clasă dotate cu mobilier, grupuri sanitare, laboratoare și săli pentru ateliere, dar fără respectarea normelor de proiectare a clădirilor destinate activităților școlare. Mai mult, această clădire nu permite adaptarea spațiilor actuale la funcțiuni de săli de clasă sau laboratoare, motiv pentru care Primăria Municipiului Sebeș, în parteneriat cu reprezentanții liceului, a propus construirea unui corp de clădire nou, în care să se deruleze activitatea de învățământ pentru liceu și școala profesională, actuala clădire urmând să preia funcțiunile pentru atelierele școlare. În felul acesta, orele s-ar derula într-un singur schimb și într-un singur loc. De asemenea, noua infrastructură va asigura toate funcțiunile necesare derulării activității școlare la normele și standardele prevăzute în legislația actuală în vigoare.