Material de presa depunere Liceu Tehnologic

0
215

Municipiul Sebeș a depus proiectul ”Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș”
prin care se solicită o finanțare europeană de 2.643.685 euro

Eforturile primarului Sebeșului Dorin Nistor pentru îmbunătățirea învățământului tehnic în beneficiul tinerilor elevi și al angajatorilor încep să-și arate roadele.
Primăria Municipiului Sebeș a depus o cerere de finanțare prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiți 10.1, Obiectiv specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de 2.643.685 euro
Prin proiect se propune construirea unei clădiri noi și moderne pentru Liceul Tehnologic, cu funcțiuni bine definite, în care procesul educațional să se desfășoare în condiții optime. Prin proiect se propune construirea unei clădiri care să cuprindă: 34 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 1 laborator de fizică, 1 laborator de mecanică, 1 laborator de chimie, 1 sală profesorală, 1 sală de festivităti, 1 sală de sport, realizarea sistemului de încălzire centralizat, amenajarea curții și a terenului aferent liceului, amenajarea terenului de sport în curtea liceului, branșamentele la rețelele de utilități. De noua clădire vor beneficia cei 777 de actuali elevi urmând ca unitatea școlară să crească până la număr de 900 de elevi.
”Conditiile materiale actuale și anume : procesul de învățământ răspândit în mai multe sedii din părți diferite ale orașului, săli de clasă necorespunzătoare prin suprafață ș dispunere, clădiri vechi care nu pot optine avizul de funcționare ISU, insuficiența spațiilor care determină învățământul în două schimburi – sunt motivele principale care justifică necesitatea unei construcții noi pentru Liceul Tehnologic” – a declarat primarul Dorin Nistor.
În ciuda cererii tot mai mari de forță de muncă cu calificare în meserii tehnice infrastructura educațională pe care elevii o au la dispoziție nu corespunde cerințelor unui învățământ modern. Orele de curs se desfășoară în două clădiri situate la distanță considerabilă una de cealaltă : Clădirea A – strada Dorin Pavel nr. 2 și Clădirea B – strada Viilor, nr. 2, în două schimburi, între orele 8 – 14 și 14 – 20. De asemenea, majoritatea spațiilor de învățământ nu corespund cerințelor oferind spațiu insuficient și impropriu desfășurării activităților de învățământ, nu există suficiente grupuri sociale iar clădirea nu a fost reabilitată de mai bine de 30 de ani. De asemenea, atelierele destinate pregătirii practice se află într-o altă locație din municipiu. Transferul zilnic al elevilor și cadrelor didactice între cele trei amplasamente alături de condițiile precare oferite de clădirile actuale constituie elemente de demotivare și afectează negative procesul de învățământ. Toate cele de mai sus descriu necesitatea construirii unui nou corp de clădire pe strada Viilor nr. 2 în scopul rezolvării problemei desfășurării activității de îmvățământ într-un singur schimb având în vedere faptul că un număr însemnat de elevi sunt domiciliați în comunele învecinate și sunt puși în situația de a aștepta mijloacele de transport în comun pînă la ora 21 pentru a se deplasa către case. Un alt argument important este acela al reducerii costurilor de întreținere întrucât vechile clădiri nu au un randament energetic bun în contextul vechimii imobilelor și a instalațiilor de încălzire. În clădirea care se află pe strada Viilor nr. 2 funcționează săli de clasă dotate cu mobilier, grupuri sanitare, laboratoare și săli pentru ateliere, dar fără respectarea normelor de proiectare a clădirilor destinate activităților școlare.
Mai mult, această clădire nu permite adaptarea spațiilor actuale la funcțiuni de săli de clasă sau laboratoare, motiv pentru care Primăria Municipiului Sebeș împreună cu conducerea liceului au propus construirea unui corp de clădire nou în care să se deruleze activitatea de învățământ pentru liceu și școala profesională, actuala clădire urmând să preia funcțiunile pentru atelierele școlare. În felul acesta orele s-ar derula într-un singur schimb și într-un singur loc. De asemenea, noua infrastructură va asigura toate funcțiunile necesare derulării activității școlare la normele și standardele prevăzute în legislația actuală în vigoare.