Obtinere finantare GAL Sebes

0
338

Sprijin financiar european pentru constituirea Grupului de Acțiune Locală Sebeș

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat listele cererilor de finanțare care au fost aprobate în urma evaluării tehnico-financiare în cadrul apelului POCU/85/5/1.
Printre cele 20 de proiecte finanțate la nivelul țării se află și ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș” declarat admis cu 95 din maximul posibil de 100 de puncte.
Reamintim că Municipiul Sebeș are în vedere rezolvarea problemelor comunităților marginalizate prin utilizarea noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 și anume Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC). Este vorba de combaterea sărăciei și excluziunii sociale de la nivel urban și stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). În perioada de programare 2014-2020, la nivelul orașelor și municipiilor cu populație de peste 20.000 de locuitori, prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR (finanțate prin Programul Operațional Regional – POR) și măsurile de tip FSE (finanțate prin Programul Operațional Capital Uman – POCU).

În acest sens la Sebeș este în curs de constituire un Grup de Acțiune Locală care va reuni alături de autoritatea publică locală pe toți cei interesați de rezolvarea problemelor comunităților marginalizate, fie că este vorba de organizații neguvernamentale, instituții publice, societăți comerciale sau persoane fizice.
”Grupul de Acțiune Locală (GAL) va elabora o Strategie de Dezvoltare Locală prin care se vor stabili prioritățile de investiții pentru care se va solicita finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Invităm toate organizațiile și persoanele implicate și active să participe la constituirea GAL Sebeș astfel încât împreună să găsim cele mai bune soluții pentru rezolvarea unor probleme stringente ale zonelor defavorizate din municipiu. După constituirea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și elaborarea studiului de referință în vederea identificării teritoriului de intervenție va avea loc mobilizarea, facilitarea și consultarea comunităților urbane marginalizate vizate. Ulterior se va trece la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei. Strategia va fi depusă pentru finanțare din fonduri europene. Estimăm că valoarea totală a investițiilor care vor fi cuprinse în Strategie se va ridica la aproximativ 7 milioane de euro.” a declarat domnul primar Dorin Nistor.