Finantare Europeana pentru Școlile Sebeșului

0
424

Contract de finanțare semnat pentru proiectul
“Parteneriat pentru acces egal la educație”

Cu o valoare totală de 3.229.377,05 lei, Primăria Municipiului Sebeș marchează astăzi o nouă reușită prin semnarea contractului de finanțare nerambursabilă europeană pentru proiectul “Parteneriat pentru acces egal la educație”, ID: 107777, Cod apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
Contractul de finanțare a fost semnat, la București, astăzi 10 aprilie 2018, de către primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.
Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea participării și performanțelor școlare, atragerea și menținerea copiilor în procesul educațional, transformarea mediului școlar într-unul prietenos şi apropiat, îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice prin facilitarea accesului la servicii integrate.
Activităţile finanţate în cadrul proiectului se vor derula pe o perioadă de 36 de luni și vizează:
1. Servicii şi programe educaționale destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii
2. Facilitarea accesului la servicii educaționale în concordanță cu nevoile grupului țintă
3. Diversificarea serviciilor educaționale oferite grupului țintă
4. Sprijin pentru dezvoltarea capacității profesionale a cadrelor didactice
5. Management de proiect
În cadrul activităților sunt propuse o serie de subactivități, precum: Programul ”Grădinița prietenoasă”, Programul ”Școală după școală”, Activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, Înființarea Centrului de resurse pentru educația inclusive și dezvoltare psiho-socială Sebeș, etc.
Printre rezultatele așteptate în cadrul proiectului se numără: 110 copii 2-5 ani selectați și înregistrați în grupul țintă; elaborare ghid de bune practici de activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar; 60 de elevi înscriși în învățământ participanți la Programul Școală după școală 10 luni/an, 21 zile/lună -3 ani vor primi pachet nutritional/catering; 120 de copii din învățământul ante-preșcolar și preșcolar evaluați și sprijiniți în corectarea limbajului/dicției și psiho-fizică (mers, poziție); 40 de copii preșcolari și școlari, cu dizabilități (autism, deficiențe intelectuale ușoare și grave, tulburări de învățare) sprijiniți prin activități de recuperare, remediale și terapii pentru adaptarea la activitatea educațională și socială eliminarea decalajelor educaționale; 1 grup local de acțiune pentru promovarea educației înființat la nivelul comunității; 120 de persoane, aparținând personalului didactic/personal de sprijin/auxiliar participanți la cursuri formale și nonformale din cadrul Școlii Gimnaziale Mihail Kogalniceanu Sebeș și Liceului Tehnologic Sebeș, etc.