Municipiul Sebeș a depus un nou proiect pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile

0
441

Modernizare sistem de iluminat public în Cartierul Valea Frumoasei, str. Mihail Kogălniceanu, str. Mircea cel Mare, str. Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe str. Fântânele, din Municipiul Sebeș

Proiectul propune modernizarea sistemului de iluminat public al Municipiului Sebeș în cartierul Valea Frumoasei, strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada Sava Henția și extinderea sistemului de iluminat public pe strada Fântânele, zone în care domeniul public este înscris în cartea funciară, cerință de eligibilitate în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 – Axa 3.1C Iluminat Public, Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI.3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea C Iluminat Public.

Lungimea sistemului de iluminat public care va fi modernizat este de 7,465 km. Printre lucrările din cadrul investiției se află:

  1. Demontarea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică, lămpi stradale cu vapori de sodiu, existente în număr de 176 de bucăți;
  2. Demontarea a 19 stâlpi din beton din cartierul Valea Frumoasei;
  3. Montarea de corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață (ex.> 100.000 ore de funcționare) și care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de telegestiune: se vor monta 235 lămpi stradale LED dimabile, din care 94 lămpi de 100 W, 80 lămpi de 60 W cu minim 130 lm/W, 23 lămpi de 40 W și 38 lămpi de 35 W cu minim 130 lm/W;
  4. Montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie care vor înmagazina energia captată în acumulatori, sistemul de iluminat public urmând a consuma energia colectată pe timpul nopții;
  5. Montarea a 71 stâlpi metalici din care 11 extindere sistem de iluminat public pe strada Fântânele, 35 în cartierul Valea Frumoasei – zona blocuri, iar 25 stâlpi suplimentari în zonele care necesită acest lucru pentru obținerea uniformității luminoase și 2005 de metri de linie electrică subterană de iluminat (LES).
  6. Demontarea a 176 console de lămpi și 352 cleme de prindere;
  7. Implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public care va fi implementat la nivelul intregului obiectiv și va asigura contolul individual al fiecarui corp de iluminat (astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi pornit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în mod automat conform unor programe prestabilite);

– va permite interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei interfete programabile de aplicatii (API);

– sistemul de telegestiune va fi coordonat din clădirea situată pe strada Lucian Blaga nr. 45 A, Sebeș care apartine primăriei.

În ceea ce priveste scăderea consulului  de energie și scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2) se vor atinge următorii indicatori :

Scăderea consumului anual de energie primară  în iluminat public (kwh/an):

Consum existent – 123.600 kwh/an; Consum dupa implementare – 65.800 kwh/an

Scadere consum – 57.800 kwh/an (46,67%)

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2):

Emisii existente – 86,64 to/an; Emisii dupa implementareEmisii dupa implementare – 46.13 to/an

Reducere emisii CO2 – 40,08 to/an (46,26%).

Conform devizului general valoarea totală a investiției este de 1.770.262,15 lei fără TVA,  respectiv 2.103.881,86 lei cu TVA.