Comunicat de presa – La Sebeș se desfășoară proiectul ”Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș”, cod 123678

0
319

Proiectul implementat de către Grupul de Acțiune Locală Sebeș este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară: 4 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Durata proiectului este de 60 de luni și își propune implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Sebeș și  atingerea indicatorilor acesteia pentru îmbunătățirea situației zonei marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală prin activitatea Grupului de Acțiune Locală (GAL) reprezentativ la nivelul comunității urbane a Municipiului Sebeș.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile urbane marginalizate prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Sebeș utilizând instrumentul Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Impactul estimat al proiectului este combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban. Se vor face pași importanți în domeniul infrastructurii (rețea stradală, unități de învățământ, centru multifuncțional, locuințe sociale), educației – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, pentru accesul pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională și pentru implicarea activă a membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă.

Valoarea totală a proiectului: 1.465.234,92  lei.

Valoarea eligibilă a proiectului: 1.465.234,92 lei.

Perioada de implementare a proiectului : 13.09.2018 – 12.09.2023.

Autoritate de Management – AMPOCU; Organism Intermediar – OIRPOSDRU Regiunea Centru.

Proiect cofinanțat din Fondul Social Europen prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de Contact : Mihai APOLZAN – manager de proiect, tel. : 0722 244 122, e-mail: galsebes@yahoo.com.

 

Grupul de Acțiune Locală Sebeș

Proiect ”Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș”, cod 123678

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020